संध्याकाळ (देवद्वार छंद)

परतला सूर्य

सरला दिवस

बदलते कुस

संध्याकाळ

--------------

पक्षी परतती

झाडे ही पेंगती

अंधार जगती

होतं आला..

--------------

अश्या सांजवेळी

लागे हुरहुर

माजते काहुर

मनामध्ये

Comments

Popular posts from this blog

अविस्मरणीय - द ग्रेट गॅटस्बी

बाहुबली २

भुलाबाई आणि भुलोजी