प्रश्न...!!

काय गम्मत आहे नाही...
दिवसापाठोपाठ रात्र..रात्रीपाठोपाठ दिवस..
न थांबता..न संपता...
कालचक्र चालतच आहे युगायुगांपासुन..
कधी हीच चाल खुप धीरगंभीर वाटते..
कधी उच्छ्ल जललहरीसारखी...
जरा कुठे विसावलं..जरा कुठे थांबलं की
आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करुन देते
पायाखालची वाळू सरकवून..
आपण मात्र चढतच राहतॊ ..
बांधत राहतो कोळ्यासारखी घरटी..
नियतीने येऊन निस्तनाबूत करायला..
कधी कधी प्रश्न पडतॊ...
तुटण्यासाठीच बांधायचं असतं का घरटं?
मरण्यासाठीच जगायचं असतं का?
काय गम्मत आहे नाही...

दिवसापाठोपाठ रात्र..रात्रीपाठोपाठ दिवस..

न थांबता..न संपता...

कालचक्र चालतच आहे युगायुगांपासुन..

कधी हीच चाल खुप धीरगंभीर वाटते..

कधी उच्छ्ल जललहरीसारखी...

जरा कुठे विसावलं..जरा कुठे थांबलं की

आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करुन देते

पायाखालची वाळू सरकवून..

आपण मात्र चढतच राहतॊ ..

बांधत राहतो कोळ्यासारखी घरटी..

नियतीने येऊन निस्तनाबूत करायला..

कधी कधी प्रश्न पडतॊ...

तुटण्यासाठीच बांधायचं असतं का घरटं?

मरण्यासाठीच जगायचं असतं का?

Comments

Popular posts from this blog

अविस्मरणीय - द ग्रेट गॅटस्बी

बाहुबली २

भुलाबाई आणि भुलोजी